Hệ thống Máy chủ Intel® cập nhật dòng M20MYP và BIOS chương trình cơ sở cho UEFI

19666
4/13/2021

Giới thiệu

Bản tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP cho UEFI.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 31 MB
 • SHA1: 8F0CECCA24E6B3C9EF89997F3996BCA1B21839EE

Mô tả chi tiết

Sản phẩm được hỗ trợ

Hệ thống Máy chủ Intel® dòng M20MYP

Xem Bản minh họa về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP.

Để cập nhật ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống lên các phiên bản có trong gói cập nhật này, ngăn xếp chương trình cơ sở hệ thống hiện đang tải trên hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

BIOS hệ thống - X.02.0225
Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.339
Chương trình cơ sở BMC - 2.42.d0b788a4
FRUSDR - 0.03 hoặc mới hơn

Nếu không đạt được ngăn xếp chương trình cơ sở bắt buộc, có thể gây ra kết quả bất ngờ.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

 • BIOS hệ thống - R02.01.0013
 • Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.423
 • Chương trình cơ sở BMC - 2.48.ce3e3bd2
  • Lưu ý: Bắt đầu từ BMC 2.48.ce3e3bd2 triển khai các quy tắc bảo mật mới về độ phức tạp của mật khẩu, vui lòng tham khảo TA-1161 để biết thêm chi tiết.
 • FRUSDR - 1,80

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

 • iFlash32_V14_1_Build15
 • FWPIAUPD_v14_1_Build19
 • FRUSDR_V14_1_Build17

Để xem các bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố

Xem ghi chú phát hành và tập tin readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.
Nhấp vào liên kết Read Me (pdf) bên dưới để tải xuống hướng dẫn cập nhật BIOS bằng tiếng Trung Giản thể.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.