Hệ thống Máy chủ Intel® Gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS dòng M20MYP cho UEFI

19666
10/20/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật BIOS và chương trình cơ sở cho Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP cho UEFI.

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 26.6 MB
  • SHA1: 45075B434D6D7666312CA52A7D5C29D89748CD23

Mô tả chi tiết

Sản phẩm được hỗ trợ

Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP

Xem bản demo về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

BIOS hệ thống - X.02.0225
ME Firmware - 04.01.04.339
Phần mềm điều khiển BMC - 2.42.d0b788a4
FRUSDR - 0,08

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

  • iFlash32_V14_1_Build14
  • FWPIAUPD_v14_1_Build16
  • FRUSDR_V14_1_Build17

Để xem bản cập nhật vi chương trình và mẹo khắc phục sự cố

Xem ghi chú phát hành và tệp readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết.
Nhấp vào liên kết Đọc Tôi (pdf) bên dưới để tải xuống hướng dẫn cập nhật BIOS bằng tiếng Trung giản thể.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.