Hệ thống Máy chủ Intel® cập nhật dòng M20MYP và BIOS chương trình cơ sở cho UEFI

19666
10/20/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa gói cập nhật chương trình cơ sở và BIOS cho Dòng Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP cho UEFI.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 26.6 MB
  • SHA1: 45075B434D6D7666312CA52A7D5C29D89748CD23

Mô tả chi tiết

Sản phẩm được hỗ trợ

Hệ thống Máy chủ Intel® dòng M20MYP

Xem Bản minh họa về Cách cập nhật BIOS và Chương trình cơ sở trên Hệ thống Máy chủ Intel® M20MYP.

Gói cập nhật này bao gồm các bản cập nhật chương trình cơ sở hệ thống cấp sản xuất sau:

BIOS hệ thống - X.02.0225
Chương trình cơ sở ME - 04.01.04.339
Chương trình cơ sở BMC - 2.42.d0b788a4
FRUSDR - 0,08

Công cụ cập nhật chương trình cơ sở

  • iFlash32_V14_1_Build14
  • FWPIAUPD_v14_1_Build16
  • FRUSDR_V14_1_Build17

Để xem bản cập nhật chương trình cơ sở và mẹo khắc phục sự cố

Xem ghi chú phát hành và tập tin readme để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.
Nhấp vào liên kết Read Me (pdf) bên dưới để tải xuống hướng dẫn cập nhật BIOS bằng tiếng Trung Giản thể.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.