Trình điều ® đồ họa Intel® DCH cho NUC8i3BE, NUC8i5BE, NUC8i7BE

19664
9/15/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows® 10 cho Intel® NUC Kit NUC8i3BE, NUC8i5BE, NUC8i7BE.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 344.4 MB
 • SHA1: 637B1B1781AB32EAD40145132D37CAE55E009088

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows® 10 để sử dụng Intel® NUC Kit NUC8i3BE, NUC8i5BE, NUC8i7BE.

Trình điều khiển DCH là gì? Để biết thêm thông tin

Khắc phục sự cố

 • Hệ thống không liên tục có thể không phản hồi sau khi bị bỏ lại trong một thời gian dài trên các NUC với Bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8.
 • Nhấp nháy màn hình khi sử dụng khóa điện tử Type C sang HDMI kép hoặc DisplayPort

Ghi chú

 • Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt trình điều khiển đồ họa, hãy xem bài viết: Thông báo lỗi xuất hiện khi cài đặt Intel Graphics Driver 26.20.100.8141 hoặc Mới hơn.
 • Đừng ng gameplay.intel.com các cài đặt trò chơi được đề xuất dành cho nhiều game yêu thích khác của bạn trên máy tính cá nhân.

Các phiên bản Hệ điều hành được hỗ trợ

  • Microsoft Windows® 10-64 - Fall Creators Update (1709) (RS3)
  • Bản cập nhật Microsoft Windows 10-64 - Tháng 4 năm 2018 (1803)(RS4)
  • Bản cập nhật Microsoft Windows 10-64 - Tháng 10 năm 2018 (1809)(RS5)
  • Bản cập nhật Microsoft Windows 10-64 - Tháng 5 năm 2019 (1903)(19H1)
  • Cập nhật Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)(19H2)
  • Cập nhật Microsoft Windows 10-64 - Tháng 5 năm 2020 (2004)(20H1)

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.