Intel® Ethernet thiết bị linh động chuỗi 800 Dynamic Device Personalization (DDP) cho gói viễn thông (comms)

19660
2/23/2023

Giới thiệu

Intel® Ethernet thiết bị linh động chuỗi 800 Dynamic Device Personalization (DDP) cho gói viễn thông (comms)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 1.4 MB
  • SHA1: BFBEFBA6E444F2850D0D9015CEBC207D44CF6327

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Đính kèm là tệp 1.3.40.0 gói DDP Comms để đăng lên Trung tâm Tải xuống/Intel.com


Tài nguyên bổ sung

Bắt đầu với Gói nhị phân Comms phiên bản 1.3.28.0 và trong tương lai, có được thông tin sử dụng và thiết lập gói Comms từ Hướng dẫn công nghệ viễn thông cá nhân hóa thiết bị linh động (DDP) Intel® Ethernet Controller E810 ( có trong bản tải xuống cùng với gói ice-comms-1.3.xx.x.zip).

Đối với các phiên bản gói nhị phân Comms trước 1.3.28.0, có được thông tin sử dụng và thiết lập gói Comms từ Hướng dẫn công nghệ viễn thông cá nhân hóa thiết bị linh động (DDP) Intel® Ethernet Controller E810 (https://cdrdv2.intel.com/v1/dl/getContent/618651).

Để biết thêm thông tin, hãy xem xét readme.txt đi kèm với bản tải xuống này.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.