Nvidia* Graphics Driver cho bộ công cụ máy tính xách ® Intel® NUC 9 Extreme

19656
9/4/2020

Giới thiệu

Hướng dẫn cách tải xuống trình điều khiển đồ họa NVIDIA* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 54.9 KB
  • SHA1: 8447807D4343D7A7A0F4B86CE323BF63BAD061C3

Mô tả chi tiết

Mục đích

Hướng dẫn cách tải xuống trình điều khiển đồ họa NVIDIA cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Nhấp vào đây để tải xuống phiên bản mới nhất của NVIDIA Graphics Driver.

Lưu ý

Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme cũng chứa đồ ® HD Intel®. Đảm bảo cài đặt trình điều khiển đồ họa Intel mới nhất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.