Trình điều ® nghệ không dây Intel® Intel® NUC 9 Extreme laptop

19655
3/31/2021

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển Không ® Intel® Intel® Extreme Laptop Kits.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 30.5 MB
  • SHA1: 9DB29B56A55B017B8CC89491A44D867229DBF1FC

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều khiển Không ® Intel® cho thẻ không dây được cài đặt trong Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.