Realtek* Card Reader Driver cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

19652
2/22/2023

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Realtek* SD Card Reader cho Windows® 10 & Windows 11* cho Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2.4 MB
  • SHA1: 7508B6D6BC2FD6A4CF29C7CC5AA4DBD1DEE05AF0

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Realtek* SD Card Reader cho Windows® 10 & Windows 11* cho Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.