Intel Rapid Storage Technology (RST) for Windows 10 &; Windows® 11* for Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kit

19651
2/10/2022

Giới thiệu

Cài đặt phần mềm Intel® Rapid Storage Technology cho Windows 10 &; Windows® 11* cho Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 10.6 MB
 • SHA1: 16842C8FFC5FE5100C6FCDC9CA64F5461005736C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều khiển Intel Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì ổ đĩa RAID
 • Intel® RST
 • Quang học™ Intel®

Chọn tệp nào?

 • Thiết lập.exe
  • Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý khối lượng RAID và Công nghệ khôi phục hệ thống Intel (Intel SRT) và Công nghệ Intel®® Optane.
 • RST_F6Floppy.zip (tùy chọn)
  • Có thể được yêu cầu trong quá trình cài đặt hệ điều hành (OS) để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

Ghi chú

Để sử dụng Setup RST.exe, Chipset SATA Mode phải được thay đổi thành RAID hoặc Intel RST Premium With Intel Optane System Acceleration trong BIOS và hệ điều hành cần được cài đặt trước khi có thể cài đặt trình điều khiển.

 • Để sử dụng RST_F6Floppy_64_XXX.zip, Chế độ Chipset SATA phải được thay đổi thành RAID hoặc Intel RST Premium với Intel Optane System Acceleration trong BIOS. Trình điều khiển này có thể cần thiết để phát hiện ổ đĩa trong quá trình cài đặt hệ điều hành.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.