Intel® Rapid Storage Technology (RST) dành cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

19651
2/10/2022

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology mềm dành cho Windows® 10 & Windows 11* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 10.6 MB
 • SHA1: 16842C8FFC5FE5100C6FCDC9CA64F5461005736C

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và kích hoạt nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
 • Intel® RST
 • Intel® Optane™

Tệp nào để chọn?

 • SetupRST.exe
  • Hỗ trợ các tính năng tiên tiến như quản lý khối lượng RAID Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT) và Công nghệ Intel® Optane.
 • RST_F6Floppy.zip (tùy chọn)
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành (HĐH) để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

Ghi chú

Để sử dụng SetupRST.exe, Chipset Chế độ SATA phải được thay đổi thành RAID hoặc Intel RST Premium với Khả năng tăng tốc hệ thống Intel Optane trong BIOS, và hệ điều hành cần được cài đặt trước khi trình điều khiển có thể được cài đặt.

 • Để sử dụng RST_F6Floppy_64_XXX.zip, Chế độ SATA chipset phải được đổi thành RAID hoặc Intel RST Cao cấp với khả năng tăng tốc hệ thống Intel Optane trong BIOS. Trình điều khiển này có thể cần thiết để phát hiện ổ đĩa trong quá trình cài đặt hệ điều hành.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.