Động cơ Quản lý Intel® điều khiển dành cho người tiêu dùng dành cho Intel® NUC 9 Extreme dành cho máy tính xách tay

19650
8/31/2020

Giới thiệu

Cài đặt các Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) mới cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 138.6 MB
  • SHA1: 5F12D92CA3ED2E2007B83EED746EA3D3997DC180

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) mới cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Trình cài Intel ME phát hiện các chức năng Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Note

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.