Intel Graphics DCH Driver cho Windows 10 &; Windows® 11 * cho Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kit

19648
4/21/2022

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Trình điều khiển đồ họa Intel® HD cho Bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
 • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 507.3 MB
 • SHA1: F391F4BF760BE806073EBC2B870216682D0C6BA5

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Intel® Graphics DCH cho Windows 10 và Windows® 11* cho Intel® NUC.

Trình điều khiển DCH là gì? Bấm vào đây để biết thêm thông tin.

Ghi chú

Nền tảng (Hỗ trợ hệ điều hành)

 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 6 (Tên mã Skylake) (1903-21H1)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 7 (Tên mã Kaby Lake) (1903-21H1)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 8 (Tên mã Kaby Lake-R, Coffee Lake, Whiskey Lake) (1903+)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 9 (Tên mã Coffee Lake-R) (1903+)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thế hệ thứ 10 (Tên mã Comet Lake, Amber Lake, Ice Lake) (1903+)
 • Bộ xử lý Intel® Core™ với Công nghệ lai Intel® (Tên mã Lakefield) (1909+)
 • Họ bộ xử lý Intel® Atom®, Pentium® và Celeron® (Tên mã Apollo Lake, Elkhart Lake) (1809+)
 • Họ bộ xử lý Intel® Pentium® và Celeron® (Tên mã Gemini Lake, Jasper Lake) (1903-21H1, 1909+)

Tham khảo hệ điều hành:

 • Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2018 (1809)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 2019 (1903)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 2020 (2004)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2020 (20H2)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật Tháng Năm 2021 (21H1)
 • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2021 (21H2)
 • Microsoft Windows 11 * -64 - Cập nhật tháng 10 năm 2021 (21H2)
 • Microsoft Windows 11*-64 (22H2)

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.