Intel® Graphics DCH Driver cho Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

19648
9/15/2020

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 330.5 MB
 • SHA1: 84E6FB9E42EB3BAF130C34340581F5E20AE77DFB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các bộ phận điều khiển Đồ họa HD Intel® cho Bộ công cụ máy tính xách ® Intel® NUC 9 Extreme.

Ghi chú quan trọng

Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme cũng có đồ họa NVIDIA*. Hãy chắc chắn cài đặt trình điều khiển đồ họa NVIDIA mới nhất từ NVIDIA.com.

Ghi chú

 • Nếu bạn gặp sự cố khi cài đặt trình điều khiển đồ họa, hãy xem bài viết: Thông báo lỗi xuất hiện khi cài đặt Intel Graphics Driver 26.20.100.8141 hoặc Mới hơn.
 • Hãy nhớ xem các gameplay.intel.com đềxuất cài đặt trò chơi dành cho nhiều game yêu thích khác trên máy tính của mình.

Các phiên bản Hệ điều hành được hỗ trợ

  • Microsoft Windows® 10-64 - Cập nhật Fall Creators (1709) (RS3)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 4 năm2018 (1803) (RS4)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10năm 2018 (1809) (RS5)
  • Microsoft Windows 10-64 Cập nhật tháng 5 năm 2019 (1903)(19H1)
  • Microsoft Windows 10-64 - Cập nhật tháng 11 năm 2019 (1909)(19H2)
  • Microsoft Windows 10-64 Cập nhật tháng 5 năm 2020 (2004)(20H1)

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.