Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

19645
9/4/2020

Giới thiệu

Cài đặt Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* và trình điều khiển Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) cho giắc cắm âm thanh 3,5mm và loa cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 357.3 MB
  • SHA1: 4FCF199D2FB91D32CC2E6285E50FDB7825CC0317

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* và trình điều khiển Intel® Smart Sound Technology (Intel® SST) cho giắc cắm âm thanh 3,5mm và loa cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme. Cần có trình điều khiển âm thanh này nếu bạn định kết nối micrô hoặc tai nghe với giắc cắm âm thanh.

Lưu ý

Nếu bạn có bất kỳ tiếng nổ màu vàng nào sau khi đã cài đặt tất cả trình điều khiển, hãy thử cài đặt lại trình điều khiển Realtek Audio Intel SST lại.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.