Bộ phát DL

19643
2/22/2022

Giới thiệu

Cung cấp kho lưu trữ libvasot cho năm 2022.1

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 20.04 LTS*
  • Kích thước: 1.8 MB
  • SHA1: D1D7C3CD298BE68E2B631648874CA4251A6B7B5D
  • Ubuntu 18.04 LTS*
  • Kích thước: 1.2 MB
  • SHA1: B5988E2380595698EE5166F1A2A24D28597F8FFD
  • Red Hat Enterprise Linux 8*
  • Kích thước: 1.2 MB
  • SHA1: E683FFC7151430A37A5B9AF8DF660D32C161C6F9

Mô tả chi tiết

Cung cấp kho lưu trữ libvasot cho năm 2022.1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.