Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) Tích hợp vòng đời BigFix*

19641
8/24/2021

Giới thiệu

Kích hoạt và quản lý các Intel® AMT hệ thống sử dụng Vòng đời BigFix*.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2012 family*, Windows 7 family*, Windows 8 family*, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 908 KB
  • SHA1: 12BE369E11379B31919B246A2C6080E4B5BFFC01

Mô tả chi tiết

Intel® Endpoint Management Assistant (Intel® EMA) -- Tích hợp vòng đời BigFix*

Gói bao gồm các tệp ở định dạng BigFix* ".bes" để cung cấp Thuộc tính Truy xuất, Bản sửa lỗi và mẫu Fixlet có thể nhập được để cho phép quản lý tích hợp giữa Bigfix và bảng điều khiển quản lý Intel® EMA nhập khẩu.

Các thành phần tích hợp, khi được sử dụng cùng với các Intel EMA cấp:

  • Xác định trình điều Intel® AMT- các thiết bịđược trang bị và các phiên bản chương trình cơ sở liên quan của chúng
  • Các phương pháp nổi tiếng nhất để triển khai Intel® EMA nhân sử dụng BigFix
  • Giám sát tác nhân
  • Nhấp chuột phải vào liên kết từ bảng điều khiển BigFix đến bảng điều khiển Intel® EMA cứng.

Điều kiện tiên quyết cho gói này bao gồm:

Tài liệu

· Vòng đời BigFix & Gói tích Intel EMA hành - Hướng dẫn Bắt đầu Nhanh.pdf

* Tất cả các nhãn hiệu, biểu trưng và tên thương hiệu là tài sản của chủ sở hữu tương ứng.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này kết hợp giữa bản dịch của con người và máy tính. Nội dung này được cung cấp để thuận tiện cho bạn và chỉ dành cho thông tin chung và không nên tin cậy là hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.