Cập nhật firmware bàn di chuột cho bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A và LAPQC71B

19638
7/27/2020

Giới thiệu

Cập nhật firmware touchpad trên Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71A và LAPQC71B.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Kích thước: 2 MB
  • SHA1: 42BFE8C033658B793482B639C1E46BE05FB025DB

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cập nhật firmware touchpad trên Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71A và LAPQC71B.

Thận trọng

Không sử dụng chương trình cơ sở này để cập nhật chương trình cơ sở trên Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71C và LAPQC71D của bạn. Nếu bạn làm vậy và bàn di chuột ngừng hoạt động, hãy khởi động lại Bộ máy tính xách tay Intel NUC và bàn di chuột của bạn sẽ hoạt động trở lại. Bạn có thể phải khởi động lại nhiều lần.

Cập nhật

Các tính năng sau đã được sửa / cập nhật:

  • Bàn di chuột đóng băng
  • Độ trễ của bàn di chuột

Ghi

Các bản tải xuống sau đây cũng có sẵn cho Intel NUC 9 Extreme Laptop Kit:

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.