Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho các thiết bị dòng E810 trong FreeBSD*

19631
7/22/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm Trình điều khiển cơ sở FreeBSD * băng phiên bản 1.30.3 cho các thiết bị dòng E810.

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 524.6 KB
  • SHA256: 24091B26663BC0C35B99599A8799FA7F7D437389595EF6826C1DF09C8D87D1E3

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ sở FreeBSD * băng cho Kết nối mạng Intel® Ethernet.

Trình điều khiển băng hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Bộ điều khiển Ethernet Intel® E810-C
  • Bộ điều khiển Ethernet Intel® E810-XXV

LƯU Ý: Bạn có thể tải xuống trình điều khiển băng tại: https://downloadcenter.intel.com

băng-x.x.x.tar.gz

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, cách xác định bộ điều hợp, tham số dòng lệnh, tính năng bổ sung và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.