Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho các thiết bị chuỗi E810 dưới Linux*

19630
7/30/2022

Giới thiệu

Bản tải xuống này bao gồm ice Linux* Base Driver phiên bản 1.9.11 cho các thiết bị chuỗi E810.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 1.1 MB
  • SHA1: F05E2322A66DE5D4019E7AA6141A109BB419DDA4

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Ice Linux* Base Driver cho Kết nối Mạng Ethernet Intel® .

Trình điều khiển băng hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Intel® Ethernet Controller E810-C
  • Bộ điều khiển Ethernet Intel® E810-XXV
  • Kết nối Ethernet Intel® E822-C
  • Kết nối Ethernet Intel® E822-L
  • Kết nối Ethernet Intel® E823-C
  • Kết nối Ethernet Intel® E823-L

ice-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn so với các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://e1000.sourceforge.net (và cũng trên http://downloadcenter.intel.com).

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, cách xác định bộ điều hợp, tham số dòng lệnh, tính năng bổ sung và các vấn đề đã biết của bạn.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.