Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho các thiết bị dòng E810 dưới Linux*

19630
12/22/2023

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm Trình điều khiển cơ bản Linux * băng phiên bản 1.13.7 cho các thiết bị dòng E810.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Linux*
 • Kích thước: 1 KB
 • SHA1: 501C5D2B4D72BD8943277A197A93F6C2C98EC2D6
 • Red Hat Linux Family*
 • Kích thước: 1.8 MB
 • SHA1: 3A267FC48CB84E76F434B0C2ED0EA1CF3F748A9D
 • Red Hat Linux Family*
 • Kích thước: 1.8 MB
 • SHA1: 02409A221B72CF2E8F638A1647A2B498CEDA8981
 • Red Hat Linux Family*
 • Kích thước: 1.9 MB
 • SHA1: 4CE5555F72AC4A34104A866A29400072A87325B5
 • Red Hat Linux Family*
 • Kích thước: 1.9 MB
 • SHA1: A8779E2D3C60A9135E87ECC50B71DE45E1E1B789
 • SUSE Linux Family*
 • Kích thước: 1.5 MB
 • SHA1: 069140ADD67345188AAA426D6D4CC75D86A3BB31
 • SUSE Linux Family*
 • Kích thước: 1.5 MB
 • SHA1: 0DCAF0EE2372FF43958B9AEE1114CF1D35525A91
 • Linux*
 • Kích thước: 1.2 MB
 • SHA1: 74D6C3118FC132A89A94F549864370740C0596DF

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm Trình điều khiển cơ bản ice Linux* cho các kết nối mạng Intel® Ethernet.

Trình điều khiển băng hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

 • bộ điều khiển Intel® Ethernet E810-C
 • bộ điều khiển Intel® Ethernet E810-XXV
 • Intel® Ethernet Connection E822-C
 • Intel® Ethernet Connection E822-L
 • Kết nối Ethernet Intel(R) E823-C
 • Intel® Ethernet Connection E823-L

băng-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật thường xuyên hơn các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên http://e1000.sourceforge.net (và cả trên http://downloadcenter.intel.com).

Bản phát hành này bao gồm các gói RPM chứa:

 • Trình điều khiển được ký bằng khóa riêng của Intel ở dạng mô-đun kernel được biên dịch sẵn
 • Hoàn thành mã nguồn cho trình điều khiển trên
 • Khóa công khai của Intel

Bản phát hành này bao gồm khóa công khai của Intel để cho phép bạn xác thực trình điều khiển đã ký trong chế độ khởi động an toàn. Để xác thực trình điều khiển đã ký, bạn phải đặt khóa công khai của Intel trong cơ sở dữ liệu Khóa khởi động an toàn UEFI.

Nếu bạn quyết định biên dịch lại mô-đun .ko từ các tệp nguồn được cung cấp, mô-đun .ko mới sẽ không được ký bằng bất kỳ khóa nào. Để sử dụng mô-đun .ko này trong chế độ Khởi động an toàn, bạn phải tự đăng nhập bằng khóa riêng của mình và thêm khóa công khai vào cơ sở dữ liệu khóa Khởi động An toàn UEFI.

Mô-đun nhân trình điều khiển cho một phiên bản hạt nhân cụ thể có thể được sử dụng với các hạt nhân lỗi trong cùng một phiên bản hệ điều hành phụ, trừ khi hạt nhân lỗi bị hỏng kABI. Bất cứ khi nào bạn cập nhật hạt nhân của mình bằng hạt nhân errata, bạn phải cài đặt lại gói RPM của trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.