Trình điều khiển bộ điều hợp mạng Intel® cho các thiết bị dòng E810 trong Linux*

19630
7/14/2020

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này bao gồm Trình điều khiển cơ sở Linux * băng phiên bản 1.0.4 cho các thiết bị dòng E810.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Linux*
  • Kích thước: 840.2 KB
  • SHA256: 2F648E340F9C3E5C7C726E177B77FBC0F59E2775634C7727747D13DB09D7C54D

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản phát hành này bao gồm ice Linux* Base Drivers for Intel(R) Ethernet Network Connections.

Trình điều khiển băng hỗ trợ các thiết bị dựa trên các bộ điều khiển sau:

  • Bộ điều khiển Ethernet Intel® E810-C

băng-x.x.x.tar.gz

Do sự phát triển liên tục của nhân Linux, các trình điều khiển được cập nhật
thường xuyên hơn các bản phát hành đi kèm. Trình điều khiển mới nhất có thể được tìm thấy trên
http://e1000.sourceforge.net (và cả trên http://downloadcenter.intel.com.)

Xem readme để biết hướng dẫn cài đặt, cách xác định bộ điều hợp, tham số dòng lệnh, tính năng bổ sung và các sự cố đã biết.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.