Tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) cho bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810 Series—EFI

19629
7/22/2021

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) cho Intel® Ethernet Network Adapters E810 Series—EFI. (3.00)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành
  • Kích thước: 33.4 MB
  • SHA1: 474D3DEAB458998D5C5D70D15163D3036C47C86D

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không bay hơi (NVM) trên Intel® Ethernet Network Adapter E810 trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển cần thiết.

Xem tệp readme đi kèm để biết thêm thông tin như hướng dẫn cài đặt, giới hạn và điều kiện tiên quyết cũng như các chi tiết khác.

Giới thiệu về phần mềm và trình điều khiển Intel®

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.