Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp mạng chuỗi E810 —FreeBSD*

19627
9/29/2020

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) cho Intel® Ethernet điều hợp chuỗi E810 —FreeBSD*

Các bản tải xuống sẵn có

  • FreeBSD*
  • Kích thước: 20.6 MB
  • SHA1: D43E45B60560D149DE26D8CED401314D61A3A7E3

Mô tả chi tiết

Thông báo thay đổi, ngày 29 tháng 9 năm 2020:

Gói cập nhật NVM 2.12 đã được xóa và thay thế bởi 2.15. Những điều sau đây bao gồm gói này.

  • Hình ảnh dựa trên QSFP đã được cập nhật lên 2.14(B0)/2.15(C0) để khắc phục sự cố báo cáo nhiệt độ mô-đun.
  • Hình ảnh Bảng nối đa năng 25G cho E810-XXVAM2 đã được cập nhật để khắc phục sự cố cài đặt hình ảnh. Phiên bản vẫn là 2.10.
  • Tất cả SFP và hình ảnh vẫn không thay đổi và phiên bản là 2.12(B0)/2.10(C0).
  • Tất cả các hình ảnh Backplane E810-CAM2 vẫn không thay đổi và phiên bản là 2.12(B0)/2.10(C0).

Do đó, nếu bạn hiện có Gói cập nhật 2.12 NVM, vui lòng sử dụng gói cập nhật 2.15 NVM mới thay thế. Đối với bất kỳ thiết bị QSFP hoặc bảng nối đa năng 25G nào, hãy sử dụng E810-XXVAM2 chạy lại gói cập nhật này do Thông báo Thay đổi này.

Những gì đã được cập nhật

Tất cả các hình ảnh dựa trên QSFP đều được cập nhật bằng chuẩn 2.14(B0)/2.15(C0) để sửa báo cáo cảm biến nhiệt độ mô-đun. Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem Cập nhật thông số kỹ thuật E810.

Hình ảnh Bảng nối đa năng 25G cho E810-XXVAM2 đã được cập nhật để khắc phục sự cố cài đặt hình ảnh. Phiên bản vẫn là 2.10. .

Hình ảnh bảng nối đa năng dựa trên SFP và E810-CAM2 không được cập nhật và giữ nguyên.

Sản phẩm bị ảnh hưởng:

Các sản phẩm sau đây bị ảnh hưởng, khi được tải với hình ảnh QSFP:

Intel® Ethernet Controller E810-CAM2, MM# 999W9F, Khay

Intel® Ethernet Controller E810-CAM2, MM# 999W9G, Cuống và Cuộn

Sản phẩm sau đây bị ảnh hưởng, khi tải với hình ảnh Bảng nối đa năng 25G:

Intel® Ethernet Controller E810-XXVAM2, MM# 999WJ9, Khay

Intel® Ethernet Controller E810-XXVAM2, MM# 999WK9, Băng và Cuộn

Hình ảnh NVM với bản sửa lỗi cho báo cáo cảm biến nhiệt độ mô-đun đã được sửa chữa cho các Intel® Ethernet điều hợp mạng sau:

bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810-CQDA2, Mã sản phẩm E810CQDA2G1P5, Số bộ phận K85585-00x trong đó x là bản sửa đổi của fab

bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810-CQDA2, Mã sản phẩm (E810CQDA2G2P5, E810CQDA2 hoặc E810CQDA2BLK), Số bộ phận K91258-00x trong đó x là bản sửa đổi thường gặp

bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810-CQDA1 cho OCP, Mã sản phẩm E810CQDA1OCPT2G, Số bộ phận K87316-00x trong đó x là bản sửa đổi của fab

bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810-CQDA2 cho OCP 3.0, Mã sản phẩm (E810CQDA2OCPV3G, E810CQDA2OCPV3L hoặc E810CQDA2OCPV3), Số bộ phận M12947-00x hoặc K98464-00x trong đó x là bản sửa đổi fab

Thông tin khác:

Nếu bạn sử dụng các sản phẩm bị ảnh hưởng được liệt kê ở trên, bạn nên cập nhật lên tệp gói NVM mới. Bạn không cần phải thay thế gói hàng nếu chỉ sử dụng hình ảnh bảng nối đa năng SFP hoặc E810-CAM2. Tất cả các tệp khác vẫn nguyên nguyên; không có tác động đến các sản phẩm khác. Liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng của Intel nếu có thắc mắc.

Thông báo Thay đổi Cuối cùng, ngày 29 tháng 9 năm 2020

------------------------------------------------------

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên bộ điều hợp Intel® Ethernet E810 trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, các tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển bắt buộc.

Xem tập tin readme đi kèm để biết thêm thông tin như hướng dẫn cài đặt, giới hạn, điều kiện tiên quyết và các chi tiết khác.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.