Tiện ích Cập nhật Bộ nhớ Không biến đổi (NVM) dành cho Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet Chuỗi E810—Windows*

19625
5/7/2024

Giới thiệu

Cung cấp tiện ích cập nhật Bộ nhớ bất biến (NVM) cho bộ điều hợp mạng chuỗi E810 Intel® Ethernet—Windows*. (4.50)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Microsoft Windows*
  • Kích thước: 40.2 MB
  • SHA256: 1AD5E78E5A8D69006461B67BD1DFCFF1A3874EC9D5811A88300DD0E25B5325E2

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Gói này chứa tất cả các tệp cần thiết để cập nhật bộ nhớ không biến đổi (NVM) trên bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet E810 trong hệ thống của bạn. Nó chứa tiện ích cập nhật NVM, tệp cấu hình, tệp nhị phân NVM được cập nhật và các tệp trình điều khiển cần thiết.

Xem tệp readme đi kèm để biết thêm thông tin như hướng dẫn cài đặt, giới hạn và điều kiện tiên quyết và các chi tiết khác.

Giới thiệu về phần mềm Intel® và trình điều khiển

Trình điều khiển hoặc phần mềm cho cấu phần Intel® của bạn có thể đã bị nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính của mình trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách các trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.