Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

19622
12/6/2022

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm. (27.8)

Các bản tải xuống sẵn có

  • Độc lập với Hệ điều hành, FreeBSD*, Linux*, Microsoft Windows*, VMware*
  • Kích thước: 1.3 MB
  • SHA1: 3096E957172E0526417E8A55578DB39CDAB08879

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Bản tải xuống này cung cấp Ghi chú phát hành hiện tại cho các Intel® Ethernet sản phẩm.

Ghi chú phát hành ở định dạng PDF. Yêu cầu Adobe Reader* (hoặc tương thích).

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.