Intel® Ethernet ghi chú phát hành sản phẩm

19622
9/1/2021

Giới thiệu

Cung cấp Intel® Ethernet ghi chú phát hành phần mềm sản phẩm. (26.4)

Mô tả chi tiết

Thông báo thay đổi, ngày 1 tháng 9 năm 2021:

Gói trình điều khiển bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh, trình điều khiển bộ điều hợp Intel® Ethernet cho thiết bị chuỗi E810 dưới Linux và Ghi chú phát hành sản phẩm Intel® Ethernet Controller 26.4 đã được cập nhật. Nếu bạn hiện đã cài đặt Gói 26.4 và đang chạy lại gói này do Thông báo Thay đổi này, vui lòng lưu ý những điều sau:

Trình điều khiển Linux đã được cập nhật với các bản sửa lỗi cho các vấn đề sau:

1. Trình điều khiển cho phép nhiều chức năng ảo có cùng địa chỉ MAC. Điều này yêu cầu vô hiệu hóa việc kiểm tra sp thề VF.

2. Có sự cải thiện độ trễ cho các gói kích thước 2k và 4k cho lưu lượng TCP.

3. Trình điều khiển báo cáo chính xác loại AUI-C2C PHY dưới dạng chế độ liên kết KR ethtool.

Những gì đã được cập nhật

Trình điều khiển Linux v1.6.4 đã được thay thế bằng v1.6.7 cho Bộ điều hợp mạng Intel® Ethernet 100 GbE và các Intel® Ethernet Controller sản phẩm.

Ghi chú phát hành phiên bản 26.4 đã được cập nhật với thông tin này.

Sản phẩm bị ảnh hưởng

Bộ điều hợp Mạng Intel® Ethernet 100 GbE - chỉ khi bạn gặp phải các vấn đề nêu trên trên hệ thống Linux

Thông tin khác

Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi các vấn đề được liệt kê ở trên, bạn nên cập nhật lên tệp Gói trình điều khiển hoàn chỉnh. Nếu không, bạn không cần phải cập nhật. Trình điều khiển trong gói đã phát hành trước đó vẫn hợp lệ. Tất cả các tệp khác vẫn nguyên nguyên; không có tác động đến các sản phẩm khác.

===========================

Tổng quan

Bản tải xuống này cung cấp Ghi chú phát hành hiện tại cho các Intel® Ethernet phẩm mới.

Ghi chú phát hành ở định dạng PDF. Yêu cầu Adobe Reader* (hoặc tương thích).

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.