Intel® Performance Maximizer dành cho Bộ xử lý dữ liệu Intel® Core™ thế hệ thứ 10

19621
7/7/2020

Giới thiệu

Intel® Performance Maximizer dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ i9/i7/i5 thế hệ thứ 10 (Comet Lake) – K SUS

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.9 GB
  • SHA1: A96EACA474C39EE16E1A2A6C34800F8E5B45718C

Mô tả chi tiết

Intel® Performance Maximizer là một công cụ ép xung bộ xử lý tự động siêu thông minh, cải tiến. Công cụ này làm cho nó dễ dàng hơn bao giờ hết để tùy chỉnh linh hoạt một bộ xử lý Intel đã mở khóa dựa trên tiềm năng hiệu suất cá nhân của nó. Cho dù bạn đang tìm kiếm một tăng tốc độ bổ sung để đạt được lợi thế cạnh tranh khi chơi game hoặc cần hệ thống của bạn bắt kịp với sự sáng tạo của mình, Intel® Performance Maximizer là một cách mới để tự tin mang lại hiệu suất bổ sung cho hệ thống của bạn.

Lưu ý quan trọng:

Phiên bản này dành cho Bộ xử lý Intel® Core™ i9/i7/i5 thế hệ thứ 10 (Comet Lake)

Gói này hỗ trợ Hệ điều hành (HĐH) sau:
Microsoft Windows® 10 x64 Edition Phiên bản 2004 (Bản cập nhật tháng 5 năm 2020)
Phiên bản Microsoft Windows 10 x64 Edition 1909 (Bản cập nhật tháng 11 năm 2019)
Microsoft Windows 10 x64 Edition Phiên bản 1809 (Bản cập nhật tháng 10 năm 2018)

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.