Gói trình điều khiển INF cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

19620
7/2/2020

Giới thiệu

Gói trình điều khiển INF Bộ công cụ Intel® NUC NUC10i7FNx cho Windows® 10, 64 bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 641.9 MB
  • SHA1: 3041D4B662A882AF288180FFC69B511851D4DE0A

Mô tả chi tiết

Mục đích

Khách hàng doanh nghiệp có thể sử dụng gói trình điều khiển INF này để đơn giản hóa việc cài đặt hệ điều hành bằng cách sử dụng các công cụ triển khai như Microsoft System Center Configuration Manager* (SCCM) hoặc Microsoft Deployment Toolkit* (MDT).

Chủ đề liên quan

Trình quản lý Cấu hình Trung tâm Hệ thống
Bắt đầu với Bộ công cụ triển khai Microsoft

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.