Intel® Rapid Storage Technology (RAID) cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

19617
8/30/2020

Giới thiệu

Cài đặt Intel® Rapid Storage Technology mềm dành cho Windows® 10 64-bit cho Intel® NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 16.6 MB
 • SHA1: 8CA83CB16459B605A553A69BC08F28DC37538A24
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 3.7 MB
 • SHA1: 5BA21E0B24B53D08AD4D395428FA8637A176B8CA

Mô tả chi tiết

Mục đích

Trình điều Intel® Rapid Storage Technology (Intel® RST) hỗ trợ cấu hình và bật nhiều tính năng, bao gồm:

 • Cấu hình và bảo trì khối lượng RAID
 • Intel® RST
 • Intel® Optane™ nhớ

Những tập tin nào để chọn?

 • SetupRST.exe
  • Hỗ trợ các tính năng nâng cao như quản lý khối lượng RAID Intel® System Recovery Technology (Intel® SRT) và Bộ nhớ Intel® Optane.
 • RST_F6Floppy.zip (tùy chọn)
  • Có thể cần thiết trong quá trình cài đặt hệ điều hành (HĐH) để phát hiện ổ đĩa PCIe* NVMe*.

Ghi chú

Để sử dụng SetupRST, Chế độ SATA chipset phải được thay đổi thành RAID trong BIOS hệ điều hành cần được cài đặt trước khi có thể cài đặt ứng dụng.

 • Để sử RST_F6floppy.zip, Chế độ Chipset SATA phải được đổi thành RAID trong BIOS. Trình điều khiển này có thể cần thiết để phát hiện ổ đĩa trong quá trình cài đặt hệ điều hành.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.