Cập nhật BIOS [CBWHLMIV]

19615
1/7/2022

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này chứa các tùy chọn để cập nhật lõi INTEL® Aptio* V UEFI Firmware BIOS cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC CM8V7CB8N và CM8V5CB8N.

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*, Windows 11*
 • Kích thước: 14.9 MB
 • SHA1: 9C15980A34ACC5809F55E1795DE7240B47FB1307
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 23 MB
 • SHA1: 398553C0B4D2908283D343D5EBF5CE69A2E1F4F8
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 15 MB
 • SHA1: B865347FC2FA95FDF51617E1E481A4D03E6F1DD7
 • Độc lập với Hệ điều hành
 • Kích thước: 14.2 MB
 • SHA1: E6C64A67F59673DAA03959A40E71221CAEE65E5F

Mô tả chi tiết

Mục đích
Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn cập nhật BIOS cho các Bộ phận Điện toán Intel® NUC CM8V7CB8N và CM8V5CB8N (hỗ trợ Intel® vPro®).

Lưu ý: Không sử dụng BIOS này cho Bộ phận điện toán Intel® NUC CM8i7CB8N, CM8i5CB8N, CM8i3CB4N CM8PCB4R, CM8CCB4R.

Nếu bạn cần hướng dẫn từng bước đầy đủ về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này, hãy tham khảo hướng dẫn cập nhật BIOS.

Tôi nên chọn tập tin nào?

 • Cập nhật BIOS Nhanh [CBWHLMIV.0097.EBU.exe] - Tệp cập nhật dựa trên Windows* tự giải nén, được thiết kế để sử dụng trên các hệ thống Windows.
 • Cập nhật BIOS F7 [CBV0097. CAP] - . Tệp CAP được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7. Nó yêu cầu một thiết bị USB.
 • Bản cập nhật UEFI BIOS [CBWHLMIV.0097.UEFI.zip] - Cho phép bạn cập nhật BIOS từ EFI Shell. Nó yêu cầu một thiết bị USB.
 • Phục hồi BIOS [CBWHLMIV.0097.RECOVERY.zip] - Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng bản cập nhật BIOS phục hồi để phục hồi từ điều kiện này. Nó yêu cầu một thiết bị USB. Thực hiện theo hướng dẫn khôi phục trong tệp Readme.

Có gì mới trong bản phát hành này?
Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, có gì mới, sửa lỗi và các sự cố đã biết trong phiên bản BIOS này.

Errata đã biết
Chương trình cơ sở EC không thể được cập nhật khi thực hiện cập nhật "F7" từ phiên bản BIOS CBV0079 đến CBV0089. Để khắc phục vấn đề này đã biết, vui lòng thực hiện cập nhật "F7" hai lần khi nâng cấp từ CBV0079 lên CBV0089.

Bạn không chắc đây có phải LÀ BIOS phù hợp với máy tính của Bộ phận điện toán Intel® NUC?
Chạy tất Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Chủ đề liên quan
Xử lý sự cố BIOS

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.