Trình điều khiển Creative Sound Blaster* cho Windows® 10 & Windows 11* dành cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A và LAPQC71B

19613
3/30/2023

Giới thiệu

Ứng dụng Creative Sound Blaster* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B, cung cấp các điều khiển âm thanh bổ sung cho loa, tai nghe và micrô.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 2 MB
  • SHA1: 454924BBC352E6D59082B7390CCEA0E4E5303E69

Mô tả chi tiết

Mục đích

Ứng dụng Creative Sound Blaster* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B cung cấp các điều khiển âm thanh bổ sung cho loa, tai nghe và micrô.

Sau khi bạn đã cài đặt ứng dụng Sound Blaster và EQ và kết nối với Internet, ứng dụng Sound Blaster Connect sẽ tự động được cài đặt từ Windows Store*.

Quan trọng

Trình điều khiển âm thanh độ nét cao Realtek* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme phải được cài đặt trước để cài đặt Ứng dụng Creative Sound Blaster*.

Lưu ý

Ứng dụng Sound Blaster chỉ có thể được cài đặt trên Bộ công cụ máy tính xách tay Intel NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B.

Để biết các cải tiến âm thanh trên Bộ công cụ máy tính xách tay Intel NUC 9 Extreme-LAPQC71C và LAPQC71D, hãy cài đặt trình điều khiển Sound Research* cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71C và LAPQC71D.

Các bản tải xuống sau đây cũng có sẵn cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel NUC 9 Extreme.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.