Trình điều khiển Creative Sound Blaster* cho Bộ công ® xách tay Intel® NUC 9 Extreme - LAPQC71A và LAPQC71B

19613
5/21/2020

Giới thiệu

Ứng dụng Creative* Sound Blaster cho Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71A và LAPQC71B, cung cấp các điều khiển âm thanh bổ sung cho loa, tai nghe và micrô.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 49.2 MB
  • SHA1: FF23508C14802C8DD7674D333DB0346D0EB4B132

Mô tả chi tiết

Mục đích

Ứng dụng Creative Sound Blaster* cho Bộ dụng cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B cung cấp các điều khiển âm thanh bổ sung cho loa, tai nghe và micrô.

Sau khi bạn đã cài đặt ứng dụng Sound Blaster và EQ và bạn kết nối với Internet, ứng dụng Sound Blaster Connect sẽ tự động được cài đặt từ Windows Store*.

Để cài đặt

Nhấp đúp vào tệp: d8043192f6a944c58ff3754b16271075.msixbundle

Lưu ý

Chỉ có thể cài đặt ứng dụng Sound Blaster trên Bộ dụng cụ Máy tính xách tay Intel NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B.

Đối với các cải tiến âm thanh trên Intel NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71C và LAPQC71D, hãy cài đặt trình điều khiển Sound Research* cho Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71C và LAPQC71D.

Các bản tải xuống sau đây cũng có sẵn cho Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel NUC 9 Extreme.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.