Công cụ cập nhật firmware Thunderbolt™ 3 cho bộ dụng cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme

19608
4/12/2021

Giới thiệu

Cập nhật firmware bộ điều khiển Thunderbolt™ 3 cho Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits-LAPQC71A và LAPQC71B.

Các bản tải xuống sẵn có

Khuyên dùng
  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.5 MB
  • SHA1: 7714EA16BC205078A092BBB5E10D28A4FEB4753E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này cập nhật phần mềm điều khiển Thunderbolt™ 3 cho® Intel NUC 9 Extreme Laptop Kits: LAPQC71A và LAPQC71B.

Ghi

Các bản tải xuống sau đây cũng có sẵn cho Intel NUC 9 Extreme Laptop Kits.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.