Công cụ cập nhật chương trình cơ sở Thunderbolt™ 3 Intel® NUC 9 Extreme

19608
4/12/2021

Giới thiệu

Cập nhật Vi chương trình điều khiển Thunderbolt™ 3 cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme-LAPQC71A và LAPQC71B.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1.5 MB
  • SHA1: 7714EA16BC205078A092BBB5E10D28A4FEB4753E

Mô tả chi tiết

Mục đích

Công cụ này cập nhật Thunderbolt™ 3 Controller Firmware cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme: LAPQC71A và LAPQC71B.

Lưu ý

Các bản tải xuống sau đây cũng có sẵn cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel NUC 9 Extreme.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.