Genesys* SD Card Reader Driver cho Windows 10 64-bit &; Windows® 11* cho Intel® NUC 10 Performance Kits &; Mini PC - NUC10ixFN

19604
5/27/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Genesys* SD Card Reader cho Windows 11* và Windows® 10 64 bit cho Intel® NUC 10 Performance Kits &; Mini PC - NUC10ixFN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1,014.8 KB
  • SHA1: B4276FF7247DA9D7287C25DE18E473300F55BC97

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Genesys* SD Card Reader cho Windows 10 &; Windows® 11* 64 bit cho Intel® NUC 10 Performance Kits &; Mini PC - NUC10ixFN.

Cách cài đặt

  1. Tải xuống và giải nén gói trình điều khiển.
  2. Nhấp chuột phải vào tệp GIPciSD.inf và chọn Cài đặt.

Bạn không chắc liệu đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver &; Support Assistant để tự động phát hiện các bản cập nhật.Tự động cập nhật cho driver và phần mềm của bạn

Sử dụng công cụ này để xác định các sản phẩm của bạn và tải các bản cập nhật của trình điều khiển và phần mềm cho phần cứng Intel của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.