Trình điều khiển Bộ đọc Thẻ SD Genesys* cho Windows 11* và Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN

19604
5/27/2020

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển Genesys* SD Card Reader cho Windows 11* và Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11 Family*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 1,014.8 KB
  • SHA1: B4276FF7247DA9D7287C25DE18E473300F55BC97

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt trình điều khiển Genesys* SD Card Reader cho Windows® 10 64-bit cho NUC10i7FN, NUC10i5FN, NUC10i3FN.

Cách cài đặt

  1. Tải xuống và giải nén gói trình điều khiển.
  2. Nhấp chuột phải vào tệp GIPciSD.inf và chọn Cài đặt.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật.Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.