Trình điều khiển Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA)/Intel® Rapid Storage Technology Doanh nghiệp (Intel® RSTe) Windows* cho Bảng mạch Và Hệ thống Máy chủ Intel® Dựa trên Chipset Intel® 61X

19596
12/6/2019

Giới thiệu

Cung cấp Intel® VROC điều khiển SATA/Intel® RSTe Windows* cho các họ S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 192.4 MB
  • SHA1: DDCB95AE2F6D802A5A390A89A55097F9C9BC3287

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC SATA) Windows* cho các trình điều khiển Intel Server Board S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP.

Intel® VROC SATA, trước đây được gọi là Intel® Rapid Storage Technology enterprise (Intgel® RSTe) cung cấp giải pháp RAID doanh nghiệp cho các thiết bị SATA được kết nối với SATA/sSATA trên Trung tâm điều khiển nền tảng Intel® (PCH) được định cấu hình cho chế độ RAID.

Thông tin gói hàng
Phiên bản trình điều khiển = 6.2.0.1239
Lưu ý: Hệ điều hành (HĐH) phải được hỗ trợ bởi cả gói trình điều khiển và bảng mạch máy chủ hoặc hệ thống Intel:
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho gia đình S2600WT
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho gia đình S2600CW
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho gia đình S2600TP
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ cho gia đình S2600KP

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết các vấn đề mới hoặc cố định, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Chủ đề liên quan
Intel® VROC so với tài Intel® RSTe trước: Giải thích về thay đổi tên

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.