Trình điều khiển Windows* cho Intel RAID Đun RMS3VC160 và Intel RAID Controller RS3UC080J, RS3GC008

19593
5/1/2020

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* (IT) cho bộ điều khiển Intel® RAID 12Gbs hỗ trợ JBOD (Truyền qua).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 8 family*, Windows 10*, Windows Server 2012 family*, Windows Server 2012 R2 family*, Windows* 8.1, Windows Server 2016 family*, Windows Server 2019 family*
  • Kích thước: 2 MB
  • SHA1: 9A1717830B59EEF3D4A46A5826B417721433A3CC

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* (CNTT) cho các ứng dụng Intel® RAID Controller hỗ trợ JBOD(Passthrough) chỉ:

  • Intel® Integrated RAID Module RMS3VC160
  • Intel® RAID Controller RS3UC080J, RS3GC008

Thông tin gói

Phiên bản trình điều khiển = 16.0-2.51.25.02
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ = Windows Server 2019, 2016, 2012 R2, 2012; Windows 10, 8.1, 8
Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được bo mạch máy chủ Intel hỗ trợ hoặc hệ thống, bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.