Cập nhật BIOS cho Bộ Intel® NUC 9 Extreme Laptop - LAPQC71x [QCCFL357]

19591
4/27/2021

Giới thiệu

Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật Intel® Aptio* V UEFI Firmware của Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Các bản tải xuống sẵn có

 • OS Independent
 • Kích thước: 17 MB
 • SHA1: 460B55C37130E3B25F256F21DA539D41ADE440A2
 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 9.1 MB
 • SHA1: 006D931544B859852479BCCF3CF22D78F1BAB198
 • OS Independent
 • Kích thước: 8.4 MB
 • SHA1: 7B29C3D8BE2EB78074477E623CB795A7D1508209

Mô tả chi tiết

Mục đích
Bản ghi tải xuống này cung cấp các tùy chọn để cập nhật BIOS của Intel® NUC 9 Extreme Laptop Kits.

Quan trọng

 • Hệ thống quản lý pin sẽ mất ba chu kỳ sạc đầy để hệ thống quản lý pin chuẩn hóa và hiển thị tỷ lệ phần trăm chính xác.

Tệp nào để chọn?

 • Cập nhật BIOS Nhanh [QCCFL357.0134.EBU.exe] - Tệp cập nhật dựa trên Windows* tự giải nén, được thiết kế để sử dụng trên các hệ thống Windows.
 • Cập nhật F7 BIOS [QC0134. CAP] - . Tệp CAP sẽ được sử dụng cho phương pháp Cập nhật BIOS F7. Thiết bị này yêu cầu một thiết bị USB.
 • Phục hồi BIOS [QCCFL357.0134.RECOVERY.zip] - Trong trường hợp không chắc chắn khi việc cập nhật BIOS bị gián đoạn, có khả năng BIOS bị ở lại trong tình trạng không sử dụng được. Sử dụng cập nhật phục hồi BIOS để phục hồi từ điều kiện này. Thiết bị này yêu cầu một thiết bị USB. Thực hiện theo các hướng dẫn khôi phục trong tập tin Readme.

Lưu ý

 • Công cụ tích hợp Intel® Aptio* V được thiết kế để hỗ trợ các nhà tích hợp (những người thường làm việc trong môi trường sản xuất hoặc doanh nghiệp) với quy trình tùy chỉnh BIOS/SMBIOS, khóa sản phẩm OEM Windows* (Kích hoạt OEM 3.0, OA3),thay đổi Logo, v.v. trên các sản phẩm dựa trên Intel® NUC AptioV.
 • Tập tin readme bao gồm các hướng dẫn cập nhật BIOS cho người dùng nâng cao. Bạn cũng có thể tìm thấy hướng dẫn từng bước chi tiết về cách sử dụng từng phương pháp cập nhật BIOS này.
 • Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết trong phiên bản BIOS này.

Bạn không chắc chắn đây có phải là BIOS phù hợp với Intel® NUC của bạn không?
Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.