Trình điều khiển Linux* Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040, RCS25ZB040LX

19590
4/13/2020

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho các Intel® RAID SSD Cache Controller.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu Family*, Dòng CentOS Linux*, Dòng SUSE Linux*, Dòng Red Hat Linux*
  • Kích thước: 10.1 MB
  • SHA1: F00E57F955BB2AD478C1EF5B0876F7033D21A1C1

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID SSD Cache Controller RCS25ZB040, RCS25ZB040LX.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 07.712.02.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ =

  • RHEL* 7 (U5-U7), RHEL 8 (GA, U1)
  • SLES* 12(SP2-SP5), SLES 15 (GA,U1)
  • Ubuntu*

Lưu ý: Hệ điều hành cũng phải được bo mạch máy chủ Intel hỗ trợ hoặc hệ thống, bộ điều khiển RAID được cài đặt trên đó. Xem danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm1

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.