Trung tâm điều khiển của Intel® máy tính xách tay NUC 9 Extreme

19586
6/11/2021

Giới thiệu

Ứng dụng Trung tâm Điều khiển cung cấp khả năng kiểm soát RGB và giám sát hệ thống cho Bộ công cụ Máy tính xách tay Intel® NUC 9 Extreme.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 13.3 MB
  • SHA1: C08BF7EA17BCEEBAF8E905C042E26E4F25000A75

Mô tả chi tiết

Mục đích

Ứng dụng Trung tâm Điều khiển cung cấp điều khiển ĐÈN LED RGB, giám sát hệ thống và kiểm soát một số biến số, từ quạt đến sạc pin, cho bộ Intel® NUC 9 Extreme Laptop.


Cách tải xuống

Nhấp vào để tải xuống phiên bản mới nhất của Ứng dụng Trung tâm Điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.