Trình điều khiển Linux* cho Bộ điều Intel RAID Module Intel® RMS3JC080 và RAID RS3UC080, RS3FC044

19582
10/22/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho Bộ điều khiển Intel RAID 12Gbs cấp cơ bản hỗ trợ RAID 0, 1, 10, 1E.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu Family*, Dòng SUSE Linux*, Dòng Red Hat Linux*
  • Kích thước: 64.1 MB
  • SHA1: F98BFCE9E9BA9968468F6DDCA6D3FB821CFEFF05

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các Bộ điều khiển Intel RAID 12Gbs cơ bản sau hỗ trợ RAID 0, 1, 10, 1E:

  • Intel® RAID Module RMS3JC080
  • Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = ph21.0-40.00.00.00
Hệ điều hành (HĐH) được hỗ trợ =

  • RHEL* 7 (U7-U9) x64, RHEL* 8 (U2-U4) x64
  • SLES* 12(SP3-SP5) x64, SLES* 15 x64 (U1-U3)
  • Ubuntu* (tất cả các bản phát hành) x64

Lưu ý: Để biết tính tương thích của hệ điều hành, hãy tham khảo danh sách hệ điều hành được hỗ trợ dành cho bo mạch Máy chủ Intel.

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị bạn nên nâng Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.