Trình điều khiển Windows* cho Intel® RAID RS3YC tích hợp

19579
9/13/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows* cho Intel® RAID Controller RS3YC (Bộ điều khiển RAID tích hợp trên Intel® Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2016 family*, Windows 10*
  • Kích thước: 2.5 MB
  • SHA1: 9D5ACEF098CDF786574C934F860D113D7BFD7FE9

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows* cho Intel® RAID Controller RS3YC (Bộ điều khiển RAID tích hợp trên Intel® Server Board S2600CW2SR / S2600CWTSR / S2600CW2S / S2600CWTS).

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 6.714.18.00
Hệ điều hành Windows được hỗ trợ dành cho dòng S2600CW

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyên bạn nên nâng cấp Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Phần mềm có thể chứa phần mềm nguồn mở. Các giấy phép nguồn mở được liên kết bao gồm trong gói trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.