BMC Video Driver Linux* tích hợp cho các Hệ thống Máy chủ Dựa trên Intel® Server Board M10JNP2SB

19578
4/14/2020

Giới thiệu

BMC Video Driver Linux * tích hợp cho các Hệ thống Máy chủ dựa trên Intel® Server Board M10JNP2SB (v.1.10.03)

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, CentOS 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Kích thước: 34 MB
  • SHA1: 608F1F014C5B41DDC8E5E622322E6C927C43D9D9

Mô tả chi tiết

ReadMe Trình điều khiển ASPEED Graphics Linux DRM

1.Mô tả:
RPM và SRPM cho Trình điều khiển ASPEED Graphics Linux DRM

2.Hỗ trợ Chipset Đồ họa ASPEED:
AST1100/1300/1400/2000/2050/2100/2150/2200/2300/2400/2500/2510/2530

3.Hỗ trợ phân phối Linux:
RPMS:
>> RHEL/CentOS 7.0 x86_64: 3.10.0-123.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.1 x86_64: 3.10.0-229.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.2 x86_64: 3.10.0-327.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.3 x86_64: 3.10.0-514.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.4 x86_64: 3.10.0-693.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.5 x86_64: 3.10.0-862.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.6 x86_64: 3.10.0-957.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 7.7 x86_64: 3.10.0-1062.el7.x86_64.rpm
>> RHEL/CentOS 8.0 x86_64: 4.18.0-80.el8.x86_64.rpm
>> SLES12 SP2 x86_64: 4.4.21-69-default.x86_64.rpm
>> SLES12 SP3 x86_64: 4.4.73-5-default.x86_64.rpm
>> SLES12 SP4 x86_64: 4.12.14-94.41-default.x86_64.rpm
>> SLES15 x86_64: 4.12.14-23-default.x86_64.rpm
>> SLES15 SP1 x86_64: 4.12.14-195-default.x86_64.rpm

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.