Intel® Ethernet Controller điều khiển cho Linux* Dựa trên Intel® Server Board M10JNP2SB

19577
4/12/2020

Giới thiệu

Cung Intel® Ethernet Controller điều khiển hiệu năng cho Linux* dựa trên Intel® Server Board M10JNP2SB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, CentOS 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Kích thước: 337.9 KB
  • SHA1: B1DE7A29A4EBD986D60F692423A15EE517FA4D0E

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Trình điều khiển này hỗ trợ các phiên bản hạt nhân 2.6.30 trở lên. Ảo liên quan
Chức năng (VF) trình điều khiển này là igbvf.

Có thể lấy thông tin trình điều khiển bằng ethtool, lspci và ifconfig. Có thể tìm thấy hướng dẫn cập nhật ethtool trong phần Bổ sung

Cấu hình sau này trong tài liệu này.

Trình điều khiển này chỉ được hỗ trợ dưới dạng mô-đun có thể tải tại thời điểm này. Intel không cung cấp các bản vá chống lại nguồn kernel để cho phép liên kết tĩnh của trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.