Trình điều khiển bộ điều khiển Intel® Ethernet cho Linux* Dựa trên Bo mạch Máy chủ Intel® M10JNP2SB

19577
4/12/2020

Giới thiệu

Cung cấp bộ điều khiển Intel® Ethernet Driver cho Linux* dựa trên Bo mạch Máy chủ Intel® M10JNP2SB.

Các bản tải xuống sẵn có

  • CentOS 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.4*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, CentOS 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Kích thước: 337.9 KB
  • SHA1: B1DE7A29A4EBD986D60F692423A15EE517FA4D0E

Mô tả chi tiết

Tổng quan

Trình điều khiển này hỗ trợ các phiên bản kernel 2.6.30 hoặc mới hơn. Ảo liên quan
Chức năng (VF) trình điều khiển cho trình điều khiển này là igbvf.

Thông tin trình điều khiển có thể được lấy bằng ethtool, lspci và ifconfig. Hướng dẫn cập nhật ethtool có thể được tìm thấy trong phần Bổ sung

Cấu hình sau trong tài liệu này.

Trình điều khiển này chỉ được hỗ trợ như một mô-đun có thể tải tại thời điểm này. Intel không cung cấp các bản vá lỗi đối với nguồn hạt nhân để cho phép liên kết tĩnh các trình điều khiển.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.