Trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBIT / AHWBPBGB24)

19568
10/22/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux cho Intel® RAID Controller RS3KC / RS3PC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBIT / AHWBPBGB24 cho dòng S2600BP) chỉ hỗ trợ JBOD (truyền qua).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu 18.04 LTS*, Red Hat Enterprise Linux 6.8*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, Red Hat Enterprise Linux 8*, SUSE Linux Enterprise Server 15.1*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Kích thước: 71 MB
  • SHA1: B778410A7A5393963473BDB3C1F509C7CD7AD6C4

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các ứng Intel® RAID Controller hành sau cho dòng S2600BP:

  • Intel RAID Controller RS3KC
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBIT chỉ hỗ trợ JBOD (truyền qua).
  • Intel RAID Controller RS3PC
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24 chỉ hỗ trợ NVMe/SAS JBOD(truyền qua).

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = ph9.2-28.00.04.00
Các hệ điều hành Linux được hỗ trợ

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.