Trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBR5 / AHWBP12GBGB)

19566
3/22/2022

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID Controller RS3LC5 / RS3LC 12Gbs (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBR5 / AHWBP12GBGB cho dòng S2600BP).

Các bản tải xuống sẵn có

  • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • Kích thước: 31.4 MB
  • SHA1: A1B68CE6A100DFDBBF111D598A29766A8BF76BEF

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux* cho các tệp 12Gbs Intel® RAID Controller cho dòng S2600BP:

  • Intel RAID Controller RS3LC5
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GBGBR5 hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10.
  • Intel RAID Controller RS3LC
    Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBP12GB hỗ trợ RAID 0, 1, 10.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 07.720.04.00
Các hệ điều hành Linux được hỗ trợ

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị bạn nên nâng Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất hiện có.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.