Trình điều khiển Linux* cho Intel® RAID RMSP3LD060 tích hợp (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R)

19564
1/19/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Linux cho RAID RSP3LD tích hợp của Intel (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R cho dòng S2600BP) hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2*, Red Hat Enterprise Linux 7.3*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • Kích thước: 16.4 MB
  • SHA1: CC1B6F347FB9576C8C2D6938D565C5BBC8401D58

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Linux cho RAID RMSP3LD060 tích hợp của Intel (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R cho dòng S2600BP) hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 7.708.03.00
Các hệ điều hành Linux được hỗ trợ

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyên bạn nên nâng cấp Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.