Trình điều khiển Windows* cho® RAID Tích hợp Intel RMSP3LD060 (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R)

19563
9/13/2019

Giới thiệu

Cung cấp trình điều khiển Windows cho RAID RMSP3LD060 tích hợp của Intel (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R cho dòng S2600BP) hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Server 2012 R2 family*, Windows Server 2019 family*, Windows Server 2016 family*
  • Kích thước: 2.2 MB
  • SHA1: 780991D978C6F4097E37AE63DD7E2DA63C4DE8B5

Mô tả chi tiết

Mục đích
Cài đặt trình điều khiển Windows cho RAID RMSP3LD060 tích hợp của Intel (Bộ điều khiển tích hợp trên AHWBPBGB24R cho dòng S2600BP) hỗ trợ RAID 0, 1, 5, 10.

Thông tin gói
Phiên bản trình điều khiển = 7.708.12.00
Các Hệ Điều Hành Windows Được Hỗ Trợ

Có gì mới không
Xem ghi chú phát hành để biết những vấn đề mới hoặc đã sửa, đã biết và hướng dẫn cài đặt.

Lưu ý: Intel khuyến nghị bạn nên nâng Intel RAID Controller vi chương trình cơ sở lên chương trình cơ sở mới nhất có sẵn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.