Tiện ích AFU (Cập nhật chương trình cơ sở AMI) dành cho M10JNP2SB

19550
3/24/2020

Giới thiệu

Tiện ích AFU (Cập nhật chương trình cơ sở AMI) dành cho M10JNP2SB

Các bản tải xuống sẵn có

  • OS Independent
  • Kích thước: 2.1 MB
  • SHA1: 7A985EEFAC9F6DAA77156952F617200E83B56774

Mô tả chi tiết

AFU (AMI firmware update) là một gói tiện ích được sử dụng để cập nhật BIOS hệ thống theo các hệ điều hành khác nhau. AFU chỉ hoạt động cho APTIO có hỗ trợ SMI FLASH.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.