Bộ phận điều khiển Đồ họa UHD Intel® cho Hệ thống Máy chủ Dựa trên Bộ xử lý Intel® Xeon® E-2100/E-2200

19547
3/1/2020

Giới thiệu

Cung Bộ phận điều khiển Đồ họa UHD Intel® hành cho các Hệ thống Máy chủ Dựa trên Intel® Xeon® xử lý Intel® Xeon® E-2100/E-2200 .

Các bản tải xuống sẵn có

 • Windows 10, 64-bit*
 • Kích thước: 350.5 MB
 • SHA1: 619145A52DD3ECACC122F8DA81E5EF87CE30C836

Mô tả chi tiết

Phiên bản trình điều khiển: 26.20.100.7584
Ngày xây dựng: ngày 26 tháng 11 năm 2019

Hệ điều hành:

 • Windows® 10-64 - Cập nhật Fall Creators (1709)
 • Windows 10-64 - Cập nhật tháng 4 năm 2018 (1803)
 • Windows 10-64 - Cập nhật tháng 10 năm 2018 (1809)
 • Windows 10-64 - Cập nhật tháng 5 năm 2019 (1903)

Nền tảng:

 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 6 (Tên mã Skylake)
 • Dòng bộ xử lý có khả Intel® Core™ thế hệ thứ 7 (Tên mã Kaby Lake)
 • Dòng bộ xử lý có khả Intel® Core™ thế hệ thứ 8 (Tên mã Coffee Lake)
 • Dòng bộ xử lý Intel® Core™ thứ 9 (Tên mã Coffee Lake-R)
 • Dòng bộ xử lý có khả Intel® Core™ thế hệ thứ 10 (Tên mã Ice Lake)
 • Amber Lake
 • Apollo Lake
 • Gemini Lake
 • Whiskey Lake
 • Comet Lake

Nội dung

I. Hỗ trợ sản phẩm
II. Thông tin cài đặt
III. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
IV. Điều khoản và điều kiện phần mềm nguồn của bên thứ ba và Ooen

I. Hỗ trợ sản phẩm
Hỗ trợ Đồ họa UHD Intel®, Đồ ® HD Intel Intel® Iris® Plus họa Intel® Iris® Plus nền tảng và Hệ điều hành được liệt kê ở trên.

II. Thông tin cài đặt
Tài liệu này tham khảo các sản phẩm do Intel phát triển. Có một số hạn chế về cách sử dụng các sản phẩm này và những thông tin nào có thể được tiết lộ cho những người khác. Vui lòng đọc phần Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và liên hệ với đại diện bộ phận Intel của bạn nếu bạn muốn biết thêm thông tin.

III. Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Intel không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về khả năng sử dụng, hiệu quả hoặc bảo hành. THỎA THUẬN CẤP PHÉP PHẦN MỀM INTEL được chứa trong tài liệu này xác định hoàn toàn giấy phép và việc sử dụng phần mềm này.

Tài liệu này chứa thông tin về sản phẩm trong giai đoạn thiết kế phát triển. Thông tin ở đây có thể thay đổi mà không cần thông báo. Không hoàn thành thiết kế với thông tin này.

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.