Trình điều khiển Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel® 3150 cho Windows Vista* 64-bit

19537
9/16/2010

Giới thiệu

Cài đặt trình điều khiển đồ họa phiên bản 15.12.50.4.64.2214 (7.14.10.2214) cho bộ điều khiển đồ họa tích hợp của chipset Intel® cho Windows Vista 64*

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows Vista, 64-bit*
  • Kích thước: 19.8 MB
  • SHA1: 62BC6FAB2FB5003BB71F8B220144F88DC762B69C
  • Windows Vista, 64-bit*
  • Kích thước: 19.9 MB
  • SHA1: 0DFFACE7851A6AA06EC6B109D3FDFE8BAD115AFC

Mô tả chi tiết

Kết thúc vòng đời

Vì Phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc vòng đời", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Phần mềm này, cho dù hiện đã biết hay được phát hiện ra trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG THƯƠNG MẠI, KHÔNG VI PHẠM HOẶC SỰ THÍCH HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong Phần mềm.

Các tệp có sẵn để tải xuống
win7.exe - Đây là tệp tự giải nén cài đặt phần mềm trên hệ thống, các tệp tạm thời bị xóa.
win7.zip - Đây là một gói nén bao gồm tất cả các tệp cần thiết để cài đặt phần mềm trên hệ thống.

Mục đích
Trình điều khiển này được viết đặc biệt cho Intel Atom hệ thống dựa trên bộ xử lý cùng Bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel 3150. Xem tệp readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành dành cho chi tiết phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này chứa phiên bản 15.12.50.4.64.2214 (7.14.10.2214) cho Windows* Vista 64 bit.

Các trình điều khiển phần mềm được cung cấp trên trang này là các phiên bản chung và có thể được sử dụng cho các mục đích chung. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể đã thay đổi các tính năng, tích hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm hoặc gói phần mềm mà chúng cung cấp. Để tránh gặp phải bất kỳ khả năng không tương thích cài đặt nào trên hệ thống OEM của bạn, Intel khuyến nghị bạn nên kiểm tra với OEM của mình và sử dụng phần mềm được cung cấp thông qua nhà sản xuất hệ thống của bạn. Intel hoặc nhà sản xuất thiết bị gốc máy tính (OEM) có thể không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho một số hoặc tất cả các vấn đề có thể phát sinh từ việc sử dụng phiên bản trình điều khiển phần mềm chung này.

Giới thiệu về trình điều khiển Intel®
Trình điều khiển hoặc phần mềm cho thành phần Intel® của bạn có thể đã được nhà sản xuất máy tính thay đổi hoặc thay thế. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không mất các tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.
Phải làm gì nếu phát hiện trình điều khiển đồ họa của nhà sản xuất máy tính.

Nhận hỗ trợ
Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được giám sát dành cho cộng đồng Đồ họa Intel. Vui lòng truy cập liên kết này để đăng ký và tham gia diễn đàn.

Hỗ trợ Trình điều khiển Đồ họa Intel® cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

Trợ giúp bổ sung
Xác định Bộ điều khiển Đồ họa Intel® của bạn

Xem ghi chú phát hành để biết hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Chủ đề liên quan
Intel® Graphics Driver các câu hỏi thường gặp
Trang web của nhà sản xuất máy tính

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.