Bộ gia ® giải trí đồ họa Intel® 3150 cho Windows 7* 32-Bit

19536
10/20/2010

Giới thiệu

Bản tải xuống này cài đặt Intel® Graphics Media Accelerator Driver phiên bản 15.12.75.50.7.2230 cho bộ điều khiển đồ họa tích hợp của chipset Intel® cho Windows 7*, 32-bit.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 21.8 MB
  • SHA1: C12991688E4013AF477558D66A661C921B77004E
  • Windows 7, 32-bit*
  • Kích thước: 21.9 MB
  • SHA1: BF060F6A2C9CA125D14022D387B0451032FAC626

Mô tả chi tiết

Kết thúc cuộc sống

Vì Phần mềm này liên quan đến các sản phẩm "Kết thúc thời hạn sử dụng", nó có thể chứa các lỗ hổng bảo mật. Intel không có ý định cung cấp các bản cập nhật để giảm thiểu bất kỳ lỗ hổng bảo mật nào trong Phần mềm này, dù hiện đã biết hay được phát hiện ra trong tương lai. PHẦN MỀM NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP "NHƯ THẬT" MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO HÀNH RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO BAO GỒM BẢO HÀNH VỀ KHẢ NĂNG TIÊU DÙNG, KHÔNG VI PHẠM HOẶC SỰ THÍCH NGHI CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Intel không đảm bảo hoặc chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin, văn bản, đồ họa, liên kết hoặc các mục khác trong Phần mềm.

Mục đích
Trình điều khiển này được viết đặc biệt Intel Atom các hệ thống hoạt động bằng bộ xử lý có bộ gia tốc Truyền thông Đồ họa Intel 3150. Xem tập tin readme để biết thông tin cài đặt và ghi chú phát hành cho thông tin phiên bản trình điều khiển. Gói trình điều khiển này bao gồm phiên bản 15.12.75.50.7.2230 cho Windows 7*, 32-bit.

Các tập tin có sẵn để tải xuống
win7.exe - Đây là tập tin tự giải nén để cài đặt phần mềm trên hệ thống, các tập tin tạm thời sẽ bị xóa.
win7.zip - Đây là một gói nén bao gồm tất cả các tập tin cần thiết để cài đặt phần mềm trên một hệ thống.

Giới thiệu về trình điều ® điều khiển của Intel
Trình điều khiển hoặc phần mềm cho bộ phận Intel® của bạn có thể đã được thay đổi hoặc thay thế bởi nhà sản xuất máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên làm việc với nhà sản xuất máy tính trước khi cài đặt trình điều khiển của chúng tôi để bạn không bị mất tính năng hoặc tùy chỉnh.

Xem danh sách trang web Hỗ trợ của nhà sản xuất.
Phải làm gì nếu phát hiện trình điều khiển đồ họa của nhà sản xuất máy tính.

Nhận hỗ trợ
Diễn đàn Cộng đồng Hỗ trợ Đồ họa là một cuộc trao đổi ngang hàng được theo dõi dành cho cộng đồng Đồ họa Intel. Vui lòng theo liên kết này để đăng ký và tham gia vào diễn đàn.

Hỗ trợ Trình điều khiển Đồ ® Intel cũng có thể được truy cập bằng cách liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng.

Trợ giúp bổ sung
Xác định Bộ điều khiển Đồ ® Intel của bạn

Xem ghi chú phát hành để biết các hướng dẫn cài đặt, phần cứng được hỗ trợ, tính năng mới, sửa lỗi và các vấn đề đã biết.

Chủ đề liên quan
Intel® Graphics Driver các câu hỏi thường gặp
Trang web của nhà sản xuất máy tính

Bản tải xuống này hợp lệ cho (các) sản phẩm được liệt kê dưới đây.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.