trình điều khiển Giao diện Động cơ Quản lý Intel® cho NUC8v7PN, NUC8v5PN

19523
8/12/2019

Giới thiệu

Cài đặt các Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows® 10 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC8v7PN và NUC8v5PN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 157.4 MB
  • SHA1: CC534EB2CEFFD4CA041D89A7C9BAFD989A9697B6

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows® 10 cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC8v7PN và NUC8v5PN.

Trình cài Intel® ME phát hiện khả năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Lưu ý

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc chắn đây có phải là trình điều khiển phù hợp cho Intel® NUC của mình không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện các bản cập nhật trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.