Động cơ Quản lý Intel® (ME) Corporate Driver cho Windows® 10 & Windows 11* cho các sản phẩm Intel® NUC8v7PN, NUC8v5PN

19523
2/15/2022

Giới thiệu

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows® 10 & Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC8v7PN và NUC8v5PN.

Các bản tải xuống sẵn có

  • Windows 11*, Windows 10, 64-bit*
  • Kích thước: 443.3 MB
  • SHA1: 034CD388735AA5131479A3D2993177741B5DE80F

Mô tả chi tiết

Mục đích

Cài đặt các thành phần Động cơ Quản lý Intel® (Intel® ME) cho Windows® 10 & Windows 11* cho Bộ công cụ Intel® NUC NUC8v7PN và NUC8v5PN.

Trình cài Intel® ME phát hiện khả năng của Intel NUC và cài đặt các trình điều khiển có liên quan.

Lưu ý

Nếu trình điều khiển không cài đặt, hãy gỡ cài đặt phiên bản cũ và thử cài đặt lại phiên bản này.

Bạn không chắc đây có phải là trình điều khiển phù hợp với Intel® NUC của bạn không?

Chạy Intel® Driver & Support Assistant tự động phát hiện bản cập nhật trình điều khiển.

Tự động cập nhật trình điều khiển và phần mềm

Xác định các sản phẩm của bạn và cài đặt các bản cập nhật phần mềm và trình điều khiển của Intel dành cho hệ thống Windows* của bạn.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Intel đang trong quá trình xóa ngôn ngữ kỳ thị khỏi tài liệu, giao diện người dùng và mã hiện tại của chúng tôi. Xin lưu ý rằng không phải lúc nào các thay đổi có hiệu lực trở về trước cũng khả thi và một số ngôn ngữ kỳ thị có thể vẫn còn xuất hiện trong tài liệu, giao diện người dùng và mã cũ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.